START KONTAKT STATUT ZARZĄD  
NAWIGACJA
Dalton
Plan daltonski
Dalton Blog Roela Rohnera


LOGOWANIE
Dalton - panel administracyjny

Login:
Hasło:


I Międzynarodowy konkurs fotograficzny
pt. „Wielkie małych kucharzenie”.

Cele konkursu:

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 • Rozwijanie samodzielności dzieci.

 • Kształtowanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania.

 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w sytuacjach zadaniowych.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji czynnościowych zgodnie
  z założeniami pedagogiki Planu Daltońskiego.

 • Zachęcanie dzieci do poznawania nowych smaków, niwelowanie animozji żywieniowych.

 • Kształtowanie wrażliwości smakowych i estetycznych podczas prezentacji dania.

 • Promowanie kulinarnych predyspozycji dzieci.

 • Kształtowanie poczucia sprawstwa – „potrafię to zrobić”.

 • Rozwijanie pomysłowości i kreatywności nauczycieli w interpretacji tematu.

 • Integrowanie placówek oświatowych.


Witamy w serwisie Polskiego Stowarzyszenia DALTON

Statutowym celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 • Szerzenie edukacji według planu daltońskiego
 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji według planu daltońskiego
 • Upowszechnianie idei planu daltońskiego wg Helen Parkhurst wśród wszystkich zainteresowanych.
 • Inicjowanie i wspieranie organizacji szkół daltońskich.
 • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

 

Plan daltoński w obiektywie-szkoła podstawowa
Liczba
wizyt:

Projekt: dm