KARTA ZGŁOSZENIA


udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
"Motywacja ucznia miarą efektywności planu daltońskiego"
Częstochowa 18 listopada 2019 r.
1 Informacje kontaktowe
2 Deklaracja udziału w wizycie studyjnej w przedszkolu
udziałmiejscaPlacówka
BRAK MIEJSC Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie
BRAK MIEJSC Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie
BRAK MIEJSC Przedszkole w Poczesnej
BRAK MIEJSC Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej
Korzystam z bezpłatnego przejazdu autokarem (Przedszkole w Poczesnej i Dąbrowie Zielonej)
3 Deklaracja udziału w wybranych warsztatach
I turaII turaTemat warsztatów
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC W jaki sposób niezależnośd buduje motywację wewnętrzną oraz poczucie własnej wartości?(Praktyczne przykłady wspierania motywacji wewnętrznej dziecka), dr Agata Sowińska, Dalton International - Platforma Badawcza, Roel Röhner Dalton International Holandia/How does independence build intrinsic motivation and self-esteem? (Practical examples of supporting a child's intrinsic motivation)/ dr Agata Sowioska, Dalton Research Platform, Dalton International, Roel Röhner Dalton International Holandia/Netherlands
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC Motywacja rozpoczyna się od refleksji /Motivation starts with reflection/ Paul Bruijn, Dalton International Holandia/ Netherlands
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci, Dorota Kamińska, edukator, trener międzynarodowego programu TOCfE/ How to play and teach with passion? Application of TOC thought tools in developing key competences of children, Dorota Kamioska, educator, International TOCfE Program coach.
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC Jak kształtować kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym, Barbara Grzegorczyk, doradca metodyczny, edukator/Improving teachers' skills in shaping key competences of children, Barbara Grzegorczyk, consulatnt, educator
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC Energia wielointeligentnej motywacji, dr Aldona Kopik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach /Energy of multi-intelligent motivatio/ dr Aldona Kopik, Jan Kochanowski University in Kielce
miejsca: 10 miejsca: 13 Proces równoważenia według Piaget'a i teorii Wygotskiego w kontekście motywowania dziecka w edukacji daltooskiej/Piaget's concept of equilibration enhanced by Vygotski's theory with Dalton methodology to motivate children/ dr David Benson, professor Department of Professional Education Bemidji State University In Minnesota State Colleges and Universities w USA
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC Kij ukryty w marchewce. O nagrodach i karach w kontekście motywacji, Kamila Jakimowicz, - konsultantka Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Przedszkole Daltooskie Akademia Junior w Koninie/A stick hidden in a carrot. On punishments and rewards in the context of motivation. Kamila Jakimowicz Dalton Consulatnt, Owner of Akademia Junior Dalton Kindergarten
BRAK MIEJSC BRAK MIEJSC Plan Daltoński…OK. Ocenianie kształtujące jako narzędzie w realizacji założeń planu daltońskiego, Agata Juljańska - konsultant, Polskie Stowarzyszenie Dalton, Iwona Kiełczykowska - doradca metodyczny, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Częstochowie/Dalton Plan ... OK. Formative assessment as a tool in implementing the Dalton plan's assumptions, Agata Juliaoska Dalton Consultant, Iwona Kiełczykowska - methodological counselor, Primary School teacher in Częstochowa
4 Opłata konferencyjna
wybórkosztStatus członkowski
300 złNauczyciel, dyrektor placówki daltońskiej, placówki w procesie certyfikacji i członkowie Polskiego Stowarzyszenia DALTON
340 złInni uczestnicy

* Opłata Konferencyjna obejmuje wizytę studyjną, udział w wykładach i warsztatach, obiad i przerwę kawową. Organizatorzy nie zapewniają a nie pośredniczą w organizacji noclegów. Zniżki dotyczą członków i placówek, które mają uregulowane składki członkowskie.

Wpłaty należy dokonać do 8 listopada 2019 r. (w tytule przelewu dopisek: konferencja PSD 2019) na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: